محصولات صيفي جات شركت گل آذين مقصود شامل خيار ، گوجه فرنگي ، بادمجان سفيد، فلفل ، سبزيجات برگي وگياهان دارويي بصورت كشت خاكي همراه با كودهاي آلي وبدون استفاده از كودها وسموم شيميايي توليد مي شود كه جزء محصولات ارگانيك مي باشد.
مسئله سلامت وکیفیت مواد غذایی مصرفی، یکی از چالش های جدی فرا روی جوامع امروزاست. نگرانی از وجود باقیمانده های سموم دفع آفات نباتی ، آنتی بیوتیک ها وسایر داروهای دامی، کودهای شیمیایی، ترکیبات هورمونی ، مواد نگهدارنده و... پیامدها ومشکلات زیست محیطی فراوانی را به وجود آورده که به عقیده دانشمندان وکارشناسان، سلامت وبهداشت جامعه را به طور جدی مورد تهدید قرار داده است.
سلامت افراد جامعه به سلامت محیط زیست بستگی دارد. خاک سالم محصول سالم تولید می کند ومحصول سالم اساس سلامت انسانها وحیوانات است وسلامت قوام بخش حیات موجودات زنده می باشد.معنای سلامت فقط در بیمار نبودن خلاصه نمی شود بلکه تداوم رفاه جسمی، روانی، اجتماعی ومحیط زیست را شامل می شود. ایمنی ، مقاومت وقابلیت تجدید نسل از ویژگیهای اصلی سلامت بشمار می آید.کشاورزی پایدار می تواند سلامت خاک، گیاهان ، جانوران ، انسانها ومحیط زیست را به عنوان مجموعه ای واحد حفظ وتقویت کند. یکی از مهمترین دغدغه های مصرف کنندگان سلامت محصولات غذایی است. محصولات ارگانیک پاسخی برای این دغدغه هاست.
محصولات ارگانیک
امروزه، مردم بسیاری از کشورهای جهان به دنبال خرید محصولاتی هستند که عاری از هرگونه مواد شیمیایی مضر باشد. در سطح جهان به این گونه محصولات کشاورزی محصولات ارگانیک می گویند. این محصولات کاملاً طبیعی وبدون استفاده از هرگونه مواد شیمیایی (کود وسم) ، هورمون یا آنتی بیوتیک می باشند.
این گونه مواد غذایی گاه شکل ظاهری خوبی ندارند، با این حال گران تر فروخته می شوند وروز به روز برتعداد مشتریان ومتقاضیان آن ها افزوده می شود. این غذاها حتی روش نگهداری مخصوص خود را دارند بعلاوه ، هیچ یک از ترکیبات نگه دارنده که در انبار وسردخانه برای غذاهای معمولی استفاده می شوند به این دسته ازمواد غذایی اضافه نمی شود.
اصول تولید محصولات ارگانیک
برطبق منشور بین المللی تولید محصولات ارگانیک ، کشاورزانی که می خواهند محصول ارگانیک تولید کنند باید به اصول چهارگانه زیر پایبند باشند:
1-اصل سلامت : باید به گونه ای عمل کنند که سلامتی بشر، جانوران ، گیاهان ، خاک ودر مجموع سلامت کره زمین به صورت یکپارچه حفظ شود.
2-اصل مراقبت : باید مراقب باشند تا تأمین نیازهای غذایی نسل حاضر ، به قیمت خطر آفرینی برای محیط زیست ونسل های آینده تمام نشود. به زبانی دیگر، آینده کره زمین را فدای نسل امروز نکنند.
3-اصل انصاف وعدالت : باید در تولید محصولات ارگانیک همواره جانب انصاف وعدالت را نگاه داشته وتنها به منافع شخصی خود نیندیشند، بلکه باید در نظر داشته باشند که محصول تولیدی آنها تأمین کننده منافع تمامی دست اندرکاران ومرتبطین با امر تولید ، اعم از مصرف کنندگان وتوزیع کنندگان بوده ودر راستای افزایش امنیت غذایی وکاهش فقر تلاش نمایند.
4-اصل اکولوژی : به گونه ای عمل کنند تا حیات طبیعی موجودات زنده در محیط کشاورزی وپیرامون آن حفظ گردد وبه تعادل زندگی آفریده های بی شمار خداوندی کمک نمایند.
فوايد کشاورزي ارگانيک:
1- در کشاورزي ارگانيک آب توسط مواد شيميايي آلاينده مانند کودهاي مصنوعي، آلوده نميگردد.
2- در کشاورزي ارگانيک تعادل اکوسيستم و حاصلخيزي خاک حفظ ميگرددو فرسايش خاک نيز تا 50 درصد کاهش مي يابد.
3-تنوع زيستي در زمينهاي زراعي ارگانيک 57درصد بيشتر است به علت حداقل استفاده از سموم آفت کش و علف کش.
4-کشاورزان در معرض سموم و آلاينده هاي کمتري قرار ميگيرند.
فوايد مصرف مواد غذايي ارگانيک:
1- ارزش غذايي بالاتري دارند. ميزان ويتامين C ، کلسيم، منيزيم، آهن و فسفر در مواد غذايي ارگانيک بيشتر است.
2- مواد غذايي ارگانيک حاوي آنتي اکسيدان بيشتري ميباشند. 50 درصد بيشتر از محصولات غير ارگانيک، چراکه آفت کشهاي مصنوعي توليد اين مواد را در گياهان کاهش داده اما کودهاي حيواني و آلي بکار رفته در کشاورزي ارگانيک توليدآنها را افزايش ميدهد.
3- کمتر سمي هستند. محصولات ارگانيک سالم تر بوده و به بقاياي آفت کشهاي آلي کمتر آلوده ميباشند. همچنين اين محصولات فاقد افزدنيهاي غذايي بوده و طبعاً سالمتر ميباشند.
4- خوشمزه و خوش طعم تر هستند. يکي از دلايل آن اين است که محصولات ارگانيک پس از برداشت در مدت زمان کمتري بدست مصرف کننده رسيده و تازه تر ميباشند. و همچنين در محصولات تهيه شده به روش تجاري، با فرآوريها و دستکاريهايي که بروي آنها صورت ميگيرد تنها به ظاهر، رنگ، بالا بردن ماندگاري، افزايش توليد و مقاوم کردن آنها در برابر صدمات ناشي از حمل و انبار داري توجه ميشود و نه کيفيت و ارزش تغذيه اي آن.
5-توليد کنندگان محصولات ارگانيک از استانداردها و دستورالعمل هاي بسيار سخت گيرانه اي تبعيت ميکنند که احتمال آلوده شدن اينگونه محصولات به مواد شيمايي و سمي به حداقل ممکن مي رسد.