مدیران ارشد شرکت

آقای رضا ایمانی
ریاست هیئت مدیره گروه
آقای محمد جواد معتمدی پور
مدیرعامل شرکت گل آذین مقصود
آقای مهدی ایمانی
مدیریت مالی گروه
آقای محمدتقی ایمانی
مدیریت فن آوری اطلاعات گوه

نحوه ارتباط آنلاین با ما

شما می توانید به روشهای ذیل با ما ارتباط مستقیم آنلاین داشته باشید